Izjava o zaštiti podataka za učesnike na virtualnim putovanjima za delegacije/događajima za čuvanje i korištenje ličnih podataka od strane GIZ-a, međunarodne delegacije.

Budući da je zaštita ličnih podataka za GIZ veoma važna, saopštavamo vam ovim putem koje vaše lične podatke ćemo čuvati i u koje svrhe ih obrađivati. 

Odgovorno lice za zaštitu podataka je
Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ) GmbH

Sjedište kompanije:

 • Friedrich-Ebert-Allee 36 + 40, 53113 Bonn
 • Dag-Hammarskjöld-Weg 1 – 5, 65760 Ešborn
 • E-pošta: delegationen@giz.de

Virtualna putovanja delegacija/događaji održavaju se na onlajn platformi Internationale Delegationen kompanje GIZ koja se nalazi na sljedećoj URL:

Koje podatke čuvamo??

Lični podaci navedeni pri registraciji (npr. ime, adresa, organizacija, funkcija, e-pošta, telefon) potrebni su za učešće i koriste se za koordinaciju događaja i pripremu ličnog pristupa virtualnom putovanju delegacije/događaju.
Kada koristite onlajn platformu dodatno će biti sačuvani sljedeći podaci:

 • Lični identifikacioni podaci: Vaša adresa e-pošte i korisničko ime potrebni su za prijavu na platformu.
 • Vaše ime, organizacija i funkcija
 • Opcione (nisu obavezne) profilne informacije, kao npr:
  • Vaša fotografija
  • Adresa i broj telefona
  • Informacije o vašoj ličnosti, interesovanjima i stručnosti 
 • Vaši prilozi, komentari i lajkovi na onlajn platformi
 • Vaše članstvo u grupama učesnika
 • Vaše učešće na sesijama događaja
 • Ako aktivno učestvujete na nekoj video konferenciji, možete uključiti i vaš audio ili video kanal, tako da vas drugi učesnici mogu čuti i/ili vidjeti. U nekim slučajevima se konferencija snima. Dozvola za snimanje se od učesnika uvijek pribavlja na početku internet sesije. Znak na gornjoj ivici vašeg pretraživača ukazuje na snimanje sesije. 
 • Vaše korištenje platforme, npr. stranice koje posjećujete i vaša preuzimanja. 

Kako prikupljamo vaše podatke?

Vi direktno stavljate našoj organizaciji na raspolaganje podatke koje prikupljamo. Prikupljamo podatke i obrađujemo ih kada

 • se registrujete na onlajn platformu GIZ međunarodne delegacije/kooperacije 
 • dobrovoljno popunite vaš korisnički profil
 • dobrovoljno učestvujete u onlajn diskusijama (sinhrono ili asinhrono)
 • koristite našu internet stranicu putem kolačića vašeg pretraživača ili je pregledate

Kako koristimo vaše podatke?

Podaci se koriste isključivo u svrhu koja vam obezbjeđuje pristup na onlajn platformu GIZ međunarodne delegacije/kooperacije i radi olakšavanja vašeg učešća na događajima:

 • za omogućavanje vašeg pristupa na onlajn platformu,
 • za omogućavanje komunikacije i interakcije između korisnika, 
 • za omogućavanje učešća na onlajn konferencijama
 • da vam se omogući da u okviru grupe učesnika razmijenite iskustva i učite jedni od drugih tako što svojom voljom na raspolaganje stavljate svoje podatke za kontakt
 • za pripremu pristupa onlajn resursima

Podaci se koriste samo u svrhe opisane u ovoj izjavi; svaka druga primjena uvijek zavisi od nove saglasnosti. Vaši podaci se ne koriste u marketinške svrhe.

Šta je pravni osnov za obradu podataka?

 • Pravni osnov za obradu je vaša saglasnost sa ovom izjavom

Primalac ličnih podataka

Pristup ličnim podacima je ograničen na učesnike virtualnih putovanja delegacija/događaje koje organizuje GIZ međunarodne delegacije i na zaposlene u GIZ-u, koji su obavezani da podatke obrađuju u skladu sa gore navedenim svrhama i tretiraju ih na propisan i povjerljiv način.

Vaše podatke dajemo vanjskim pružaocima usluga koji nam pomažu u sljedećim aktivnostima: čuvanje i administracija podataka, IT podrška, sprovođenje događaja. Tom prilikom vodimo računa da ovi pružaoci usluga budu pažljivo odabrani, da budu ugovorom obavezani na zaštitu podataka i redovno provjeravani.
U ove pružaoce usluga spadaju i preduzeća koja vaše podatke obrađuju i imaju sjedište i izvan Evropske unije. Za ova preduzeća uvijek biramo samo preduzeća koja podatke obrađuju na mjestima za koje postoji odluka o primjerenosti komisije (član 45 Opšte uredbe o zaštiti podataka, DSGVO). Ukoliko ovaj preduslov nije ispunjen, ove pružaoce usluga angažujemo samo kada nude dovoljno garancija u pogledu sigurnosti (član 46 DSGVO), npr. putem dogovorenih standardnih ugovornih klauzula EU.

Kako čuvamo vaše podatke?

GIS osigurava vaše podatke uz pomoć odgovarajućih tehničkih organizacionih mjera protiv slučajnog ili namjernog falsifikovanja, uništavanja, gubitka ili pristupa neovlaštenih lica. 
Svi podaci se hostuju ili na servere GIZ-a ili na servere u Njemačkoj sa sjedišta računskog centra Hetzner GmbH, u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka EU (DSGVO).

Trajanje čuvanja podataka

Lični podaci se redovno brišu kada 

 • podaci više nisu potrebni za postizanje ugovorne svrhe (npr: ugovori o nabavci, rezervaciji, zakupu ili uslugama),
 • subjekti podataka nisu dali posebno odobrenje,
 • isteknu zakonske obaveze i rokovi čuvanja podataka. 

Koja su vaša prava u pogledu zaštite podataka?

Imate pravo zahtijevati svoje lične podatke, eventualno zahtijevati njihovu ispravku ili ograničenje obrade, a možete zahtijevati i brisanje podataka. Podaci se tada brišu. 
Data dozvola za primjenu ličnih podataka uvijek se može opozvati. Zakonitost obrade do trenutka opoziva ostaje nepromijenjena. 
U slučaju opoziva, korištenje platforme za međunarodne delegacije i kooperacije i učešće na virtualnim putovanjima delegacija/događajima, koje organizuje GIZ međunarodne delegacije, nisu više mogući.
Opoziv možete poslati na adresu e-pošte:
delegationen@giz.de 
Ukoliko imate pitanja ili žalbe na ovu izjavu ili obradu podataka, možete se obratiti povjereniku za zaštitu podataka GIZ-a na sljedeći adresu e-pošte:
datenschutzbeauftragter@giz.de.
Imate pravo na žalbu nadzornoj ustanovi za zaštitu podataka. Nadležna ustanova je Savezni povjerenik za zaštitu podataka i slobodu informisanja (BfDI)

Kolačići

Kolačići su tekstualne datoteke koje se ostavljaju na vašem računaru radi prikupljanja informacija iz standardnih internetskih protokola i informacije o ponašanju posjetilaca. Kada posjetite našu internet stranicu, uz pomoć kolačića ili sličnih tehnologija, možemo automatski prikupljati informacije od vas.
Koristimo kolačiće iz brojnih razloga koji će biti objašnjeni u tekstu koji slijedi. Nažalost, u većini slučajeva ne postoje industrijske standardne opcije za deaktivaciju kolačića, a da se pritom potpuno ne deaktiviraju funkcionalnost i funkcije koje su dodate ovoj internet stranici. Preporučuje se da ostavite kolačiće uključene kada niste sigurni da li su vam potrebni ili nisu, ukoliko se koriste za pripremu neke od usluga koje koristite.

 • Kolačići koji se odnose na obrasce: Kada ostavljate podatke putem nekog obrasca, kao npr. stranice za kontakt, mogu se koristiti kolačići radi čuvanja korisničkih podataka za buduću korespondenciju.

Možete spriječiti ostavljanje kolačića tako što ćete prilagoditi podešavanja vašeg pretraživača (vidjeti pomoć na vašem pretraživaču). Međutim, imajte na umu da deaktivacija kolačića utiče na funkcionalnost ove i brojnih drugih internet stranica koje posjećujete.

Kako koristimo kolačiće?

Ova onlajn platforma koristi kolačiće na različite načine u cilju poboljšanja vašeg iskustva na našoj internet stranici, između ostalog:

 • da biste ostali prijavljeni,
 • da bismo razumjeli kako koristite našu internet stranicu,
 • radi obezbjeđivanja funkcionalnosti internet stranice.

Administracija kolačića

Svoj pretraživač možete podesiti tako da ne prihvata kolačiće. Na prethodno navedenoj internet stranici možete saznati kako možete ukloniti kolačiće iz vašeg pretraživača. U malom broju slučaja može, međutim, doći do toga da neke funkcije naše internet stranice uslijed toga prestanu raditi.

Smjernice za zaštitu podataka drugih internet stranica

Platforma za međunarodne delegacije i kooperacije sadrži linkove koji vode do drugih internet stranica. Naša izjava o zaštiti podataka važi samo za naše internet stranice. To znači da ako putem nekog linka odete na drugu internet stranicu, treba da pročitate njenu izjavu o zaštiti podataka.

Promjene u našoj smjernici za zaštitu podataka

Naše preduzeće redovno provjerava svoju politiku zaštite podataka i objavljuje sva ažuriranja na ovoj internet stranci. Ova smjernica za zaštitu podataka posljednji je put ažurirana 12. avgusta 2020. godine.

Davanjem vaše saglasnost u pogledu ove izjave

Davanjem vaše saglasnosti izjavljujete da ste saglasni da GIZ sačuva i koristi vaše lične podatke u skladu sa prethodno opisanom izjavom. Ova saglasnost je važeća godinu dana od dana njenog potpisivanja, čak i ako otkažete učešće.

 • Saglasan/na sam da GIZ čuva i koristi moje lične podatke u skladu sa prethodno opisanom izjavom. Ova saglasnost je važeća godinu dana od dana njenog potpisivanja, čak i ako otkažete učešće.